Servei Cientificotècnic de la Universitat de Lleida

Centre de Valorització i Dinamització del Patrimoni Cultural

Presentació

El Centre de Valorització i Dinamització del Patrimoni Cultural és un Servei Cientificotècnic (SCT) de la Universitat de Lleida que té per objectiu contribuir a la valorització i dinamització del patrimoni en tots els seus vessants artístics i culturals mitjançant donar suport tècnic i científic a totes les institucions, associacions i empreses que ho requereixin.